دسته‌بندی نشده

۰۵بهمن ۱۳۹۵

حدود شش ماه بود که سشوار ما سوخته بود و دنبال سشوار ایرانی بودیم اما در بازار و مغازه ها پیدا نمی کردیم😯، تا اینکه بالاخره به درب کارخانه رفتیم و این سشوار ایرانی را گرفتیم : سشوار نانیوا…🇮🇷🇮🇷🇮🇷 این سشوار از لحاظ مشخصات و امکانات، با بهترینهای بازار برابری می کرد و تقریبا همه […]