شهيد ولی الله نيك بخت

تیپش به کارمند عادی جهاد می خورد، اما بعد فهمیدم مسئول بوده و چه کارها که نکرده؛ بنیانگذاری سپاه، جهاد سازندگی،کمیته و… .

خبرنگارهـای رادیـو و تلویزیـون کـه می خواسـتند باهـاش مصاحبـه کننـد، زیـر بار نمی رفـت.
می گفت «ما هنـوز کاری نکردیـم. هروقت تونسـتیم فقـر و محرومیت رو تـو منطقه از بین ببریم، اون موقع شـما اونرو گـزارش کنیـد. اگه حالا بگم فلان و فلان کار شـد و فلان کار قـراره بشـه، اینا همـش شـعاره. کار نباید در حد حرف و شـعار باشـه. بایـد عملمـون بیشـتر از حرف زدنمون باشـه.»

* منبع: کتاب خاکریز اقدام و عمل، کاری از موسسه فرهنگی حماسه ۱۷

 

پی نوشت:

قابل توجه مسولین!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *