معرفی محصول ایرانی

کمک به اقتصاد جهاد است. امام خامنه ای

با توجه به مشکل بودن پیدا کردن محصولات ایرانی از لا به لای محصولات بیگانه، اگر محصول با کیفیت ایرانی را می شناسید معرفی کنید.

معرفی محصول ایرانی با کیفیت خوب یا محصولاتی که از آنها راضی بودید حداقل کاری است که می توان در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری برای آینده خود و فرزندانمان انجام داد.

حدالمقدور کل فرم را پر نمایید. شاید برخی شرکت ها تحت لیسانس و یا به صورت مونتاژ فعالیت نمایند، آن هم در قسمت توضیحات درج کنید.

معرفی محصول

با تشکر از اینکه به اقتصاد مقاومتی و خرید کالا ایرانی کمک می کنید. پر کردن نام محصول اجباری است ولی اگر دیگر اطلاعات محصول می دانید پر نمایید.
  • (اختیاری)
  • (اختیاری)
  • (اختیاری)
  • (اختیاری)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.