نوک پوتین هایش را میکوبید به سنگ!

گفت «داری چیکار میکنی؟»
– نمیره تو پام.
– خب بندشرو باز کن
– کی حوصله داره.
رفـت جلـو. خم شـد که بندهایـش را باز کند، خجالت کشـید. پایش  را کشـید عقب. گفـت »نه، خودم درسـتش میکنم.« گفـت »یادت باشـه ایـن لبـاس و پوتیـن و کوله پشـتی که داریم ازشـون اسـتفاده  میکنیـم،نمیشـه همینطـوری هـدرش داد، بیت الماله.»

 

منبع : کتاب خاکریز اقدام و عمل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *